Adunarea Generala a Asociatiei de Parinti 31.01.2018

Stimati Parinti,

 

In data de 31.01.2018 a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei de Parinti a Colegiului German Goethe. Adunarea a avut ca ordine de zi urmatoarele puncte:

1.      Prezentarea activitatii Asociatiei in anul precedent

2.      Prezentarea situatia financiara a Asociatiei la data de 31.01.2018

3.      Dicutarea si modificarea Statutului Asociatie

4.      Prezentarea demersurilor juridice facute de Asociatie si stadiul acestora

5.      Alegerea prin vot a noului Consiliu Director

6.      Alegerea prin vot a noului Cenzor

7.      Alegerea prin vot a casierului Asociatiei

8.      Diverse

La punctul 1 s-a prezentat activitatea Asociatiei in perioada martie 2017- decembrie 2017. In principal, s-a urmarit reactivarea Asociatiei si repunerea ei in functiune insa, in timpul relativ scurt am reusit sa organizam doua editii a Concursului de Sah, organizarea evenimentului “Storytelling” si a evenimentului “Vreau sa fiu antreprenor”. S-a discutat despre colaborarea defectuoasa a Asociatiei cu Conducerea liceului, colaborare defectuoasa anterioara oricaror actiuni de semnalare a unor nereguli la diverse foruri, efectuate de catre Asociatie abia incepand cu luna iunie.

S-a discutat despre organizarea Balului parintilor si despre dificultatile intampinate in derularea cu succes a evenimentului.

Au fost prezentate si alte actiuni ale Asociatiei: organizarea Balului Bobocilor, asigurarea unei burse sociale, renegocierea contractului cu firma de contabilitate pentru scaderea pretului serviciilor de contabilitate.

Al doilea punct abordat in adunare a fost cel referitor la situatia actuala a demersurilor facute de Asociatie in perioada martie 2017- decembrie 2017.

In acest moment exista deschise 3 demersuri:

– demersul in fata CNCD –> in luna ianuarie 2018 cauza a fost solutionata, plangerea Asociatiei admisa; CNCD a hotarat ca faptele sesizate de noi reprezinta fapte de discrimibare. Vom publica hotararea in momentul in care va fi comunicata.

– demersul pentru anularea hotararii consiliului local sector 1 prin care s-a luat Colegiului sediul din Christian Tell — in prezent cauza se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in recurs si nu are termen fixat.

– demersul pentru anularea concursului prin care d-na Ramona Costache a fost numita director al Colegiului –> acesta inca se judeca, urmatorul termen fiind pe data de 15.03.2018

La punctul 3 s-a prezentat activitatea financiara a Asociatiei in perioada martie 2017- ianuarie 2018. S-a prezentat situatia venturilor (incasari din declaratia 230, din vanzarea de bilete la Balul Parintilor, etc) si cheltuielilor (plata firmei de contabilitate, comisione bancare, bursa sociala, site-ul, etc) si s-a constatat ca soldul la 31.12.2017 a fost cu aproximativ 1000 ron mai mare decat in anul precedent.

Cenzorul a prezentat si recomandarile firmei de contabilitate, recomandari care se refereau, printre altele si la mijloacele fixe ale Asociatiei, reprezentate de obiecte de mobilier, aflate in scoala, pentru folosinta elevilor. 

Pentru ca aceste obiecte trebuie inventariate, s-a organizat o comisie de inventariere formata din Artene Diana, Monica Florescu si Mihai Bodea. Aceasta comisie va identifica bunurile si va propune ulterior o solutie contabila: donatia bunurilor catre Colegiu, dare in folosinta cu titlu gratuit catre Colegiu sau amortizarea lor. Demersul comisiei va fi facut pana la data de 31.03.2018 si raportul va fi prezentat spre aprobare Comitetului Director al Asociatiei.

La punctul 4 s-au prezentat si s-au votat schimbari la Statut:

– prima schimbare vizeaza dreptul de vot in adunarea generala a Asociatiei. Astfel, fiecare membru inscris in asociatie are drept de vot ( anterior, fiecare clasa avea un drept de vot). Aceasta modificare s-a aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot impotriva si 2 abtineri

– a doua modificare propusa a fost referitoare la art 5.1 care s-a modificat si va avea urmatorul cuprins: “Scopul asociaţiei îl constituie sustinerea şi promovarea, atât în faţa autorităţilor, cât şi în faţa altor persoane juridice de drept public sau privat, precum şi a oricărui alt subiect de drept, a drepturilor si intereselor educationale ale elevilor Colegiului Goethe, în calitate de beneficiari primari ai actului de educație, în condiţiile prezentului statut şi al legii precum si organizarea unor activităţi socio-profesionale, educative, culturale, sportive, etc., desfăşurate în afara programului de învăţământ propriu-zis,care sa sprijine dezvoltarea educationala a elevilor Colegiului.” Aceste modificari s-au aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot impotriva si 1 abtinere.

– cea de a treia modificare s-a referit la art 5.2, care s-a completat si actualizat in conformitate cu noua lege a invatamantului si cu realitatea de fapt, tinand cont ca statutul initial fusese conceput in anul 1997 si acest articol era obsolet.  Aceste modificari s-au aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot impotriva si 1 abtineri.

La punctele 5, 6 si 7 s-au votat presedintele si vicepresedintii, cenzorul si casierul.

Pentru functia de presedinte a fost propus dl. Zeller si a fost reales cu 15 voturi pentru, 1 vot impotriva si 3 abtineri

Pentru functia de vice-presedinti au fost propusi urmatorii:

– dna Artene, care a fost aleasa cu 10 voturi pentru, 5 vot impotriva si 4 abtineri

– dl Jurca, care a refuzat

– dna Vraciu, care a fost realeasa cu 16 voturi pentru, 1 vot impotriva si 2 abtineri

dna Bodnar, care a fost aleasa cu 14 voturi pentru, 1 vot impotriva si 4 abtineri

– dna Meghea, care a fost realeasa cu 14 voturi pentru, 1 vot impotriva si 4 abtineri

Pentru functia de cenzor a fost propusa dna Cosoreanu care a fost realeasa cu 18 voturi pentru si 1 abtinere.

Pentru functia de casier a fost propusa dna Tiloiu care a fost aleasa cu 15 voturi pentru, 1 vot impotriva si 3 abtineri

La punctul 8 dna Artene a propus retragerea tuturor actiunilor facute impotriva conducerii Colegiului. S-a supus la vot propunerea si a fost respinsa cu 4 voturi pentru, 10 impotriva si 5 abtineri.